Menu
Dolní Pohleď okr. Kutná Hora

Stavební parcely

Informace pro zájemce o stavební parcely v obci

Geometrický plánpč. 223/7; 223/10; 223/11; 223/13; 223/14; 223/15; 223/16; 223/17; 223/18 katastrální území Dolní Pohleď, dle geometrického plánu č. 110-23/2011, který vyhotovil Ing. Jaroslav Dvořák GEOS , Jungmanovo náměstí 490, 284 01 Kutná Hora. 

Parcely budou prodávány za 120 Kč/m2.

Do smluv na prodej pozemků budou zapracovány tyto věcná břemena:

  • Do 2 let po koupi zahájit stavbu
  • Do 8 let po zahájení stavby kolaudovat
  • Po kolaudaci minimálně 10 let přihlášen v obci k trvalému pobytu

Pokud nabyvatel pozemku nezahájí stavbu do 2 let, vrací obci parcelu dle svého návrhu na vlastní náklady, za cenu při prodeji. Pokud nesplní dané podmínky, zaplatí smluvní pokutu ve výši 400,-Kč/m2 dle usnesení zastupitelstva č. 5/16 ze dne 22. 9. 2016.

K parcelám je přivedena místní komunikace a elektřina. Zdroj pitné vody bude zajištěn z vlastního vrtu na vlastním pozemku.

Odpadní vody budou svedeny do vlastní jímky na vyvážení na vlastním pozemku.

V Dolní Pohledi dne 17. 7. 2017

Obec

Úřední hodiny

Pondělí:
8:30-11:30, 14:00 -16:00
Úterý:
17:00 - 19:00
Středa:
8:30 - 11:30

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
7
21
3
22
3
23
3
24
3
25
4
26
4
27
4
28
5
29
3
30
4
1
8
2
9
3
8
4
11
5
8

Odstávky ČEZ

ČEZ

Mohlo by Vás zajímat